Som malalts, familiars i professionals que ajudem a les persones afectades pel reumatisme

martes, 2 de noviembre de 2010

Publicat el Pla director de les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor

Dos anys de feina per crear l’instrument que ha de millorar l’atenció de les malalties reumàtiques. És el Pla Director de les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor que ja es pot consultar a Internet.

La Lliga Reumatològica Catalana ha estat clau en el seu procés. Fins i tot, la Consellera de Salut, Marina Geli, agreix la tasca de la Lliga en la presentació del Pla Director amb aquestes paraules: “Vull destacar especialment el paper promotor que han tingut en aquest cas les associacions de pacients, representades per la Lliga Reumatològica Catalana, en l’inici d’aquest Pla, així com la seva tasca en el seu desenvolupament”.

El resultat és un document de quasi 100 pàgines on s’analitza la situació actual de les malalties reumàtiques a Catalunya per poder definir objectius concrets que ajudin a millorar l’assistència sanitària d’aquests malalts. Entre altres, s’ha tingut en compte els aspectes de prevenció, diagnòstic, de tractament i de rehabilitació, i la reordenació dels recursos assistencials amb criteris territorials.

Ara, un cop realitzat el document, el compromís del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és aconseguir els propòsits marcats.

www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3531/locomotor131010.pdf


Objectius a l’horitzó temporal 2014 establerts pel Pla Director

1. Millorar la promoció de salut, la prevenció i l’autocura de les malalties de l’aparell locomotor en l’àmbit de l’Atenció Primària

2. Millorar la capacitat resolutiva de l’Atenció Primària en l’àmbit de les malalties reumàtiques.

3. Disminuir la variabilitat i augmentar l’eficiència del procés diagnòstic i terapèutic en malalties reumàtiques.

4. Millorar la continuïtat assistencial i l’eficiència en l’atenció a través de la definició del model assistencial i la reordenació dels serveis.

5. Promoure línies de recerca orientades a la prevenció i la millora de l’atenció a les malalties de l’aparell locomotor.

6. Promoure la formació dels professionals en malalties musculoesquelètiques.

7. Establir criteris sobre implantació de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques per a aquestes malalties.

No hay comentarios:

Publicar un comentario